Vergoeding

Wat wordt er vergoed?

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is jouw huidige polis ontoereikend dan kan je ieder jaar voor 1 januari je huidige zorgverzekering opzeggen en heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vergoedingen 2021

Op de website van diverse partijen staan gedetailleerd overzichten bij welke zorgverleners je terecht kan. En wat de premies zijn van aanvullende verzekeringen die oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoeden. Bijvoorbeeld:
– Zorgwijzer
– Independer
Je kan natuurlijk ook op de website van je eigen zorgverzekeraar kijken voor meer informatie.

Vergoeding basisverzekering

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van jouw leeftijd en de vraag of je een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht je daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heb je een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je een aandoening heb die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zal je de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits je deze hebt, natuurlijk). De behandelingen die je daarna nodig heb (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. Je moet echter wel jaarlijks eerst je eigen risico betalen (als je deze nog niet heb betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Zonder verwijzing

Sinds 2008 kan je rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck zonder verwijzing van je eigen arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft je als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer je door je fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening

Wanneer je je aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of je met jouw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer jouw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut je adviseren alsnog naar je huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk jouw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door je verzekeraar.

zorgverzekeraars